Om

VD och kursansvarig

Leg. fysioterapeut

Hannes Rinneby

Som fysioterapeut har jag arbetat inom primärvården sedan 2010 och möter där patienter i livets alla skeden. Jag utbildade mig i injektionsteknik tidigt och intresset väcktes efter att jag sett hur korrekt placerade kortisoninjektioner kan vara effektiva verktyg för att snabbt komma igång med en fungerande rehab - ibland var de rent av en förutsättning! Med en välriktad kortisoninjektion kan man pressa ner smärtan till en nivå där träning och rörelse återigen blir möjlig och man skapar därmed bättre förutsättningar för patienten att komma tillbaka i aktivitet.

Blockader blev också ett sätt för mig att utvecklas i min diagnostik och är även ett sätt att bygga förtroendekapital hos patienten. Sprutan sätts där du misstänker att smärtorna har sitt ursprung, och patienten upplever inom några minuter hur symtomen lättar. Med blockader kan man snabbt komma framåt utan att behöva gå omvägen via t.ex. MR, som vid många diagnoser sällan ger svar på smärtornas genes. Dessutom finns risken att utfallet av undersökningen blir till mer skada än nytta för patienten, då alla fynd som lyfts fram sällan ger bekymmer, vilket då kan skapa oro och i värsta fall dysfunktion.

Sedan 2016 har jag utbildat hundratals läkare och fysioterapeuter bl.a. i konceptet The Art of Injection, där jag sedan 2022 är huvudlärare.